IPMS Israel

 Non-Israeli Modelers
Please Enter HereEnglish

מועדון בוני הדגמים בישראל

מועדון בוני הדגמים בישראל
IPMS Israel

מועדון בוני הדגמים בישראל הוא עמותה רשומה הפעילה בישראל מאז שנת 1987, ומאגדת בתוכה מעל 200 חברים. מטרת המועדון היא לקדם את תחום בניית הדגמים בישראל, לספק אכסניה לפעילויות הקשורות לדגמים, ולשפר את הקשר בין בוני דגמים בעלי עניין משותף. העמותה מבוססת על התנדבות של חבריה (ובתוך כך של חברי הוועד המנהל), פועלת שלא למטרת רווח, וגובה דמי חבר שנתיים אך ורק במטרה לכסות את עלויות פעילותה השוטפת במרוצת אותה שנה. המועדון הוא חלק מרשת מועדוני בוני דגמים עולמית בשם IPMS, אך בניגוד אליהם הוא לא מגביל עצמו לבוני דגמי פלסטיק אלא לכל בוני הדגמים בישראל, באשר הם, ללא מגבלת רמת בניה או תחום עניין בעולם הדגמים.

השירותים העיקריים שהמועדון מספק לחבריו:
תצוגות דגמים גדולות ורבות משתתפים (חלקן משולבות בתחרות דגמים), כשלוש פעמים בשנה. הצגת דגמים בארועים אלה פתוחה רק לחברי המועדון. בתצוגות אנו משלבים לרוב גם סיורים (למשל בבסיסי צבא) והרצאות (מטעם חברי המועדון).

  • פרסום חוברות "קנה מידה", פעמיים בשנה. מדובר במגזין הדגמים היחיד בעברית, שנמנה על השורה הראשונה של מגזיני דגמים בעולם. בכל חוברת כ-40 עמודים (חלקם בצבע) ומגוון כתבות המיועדות לתחומי העניין של החברים. לחוברת "קנה מידה" אין צוות כותבים קבוע, שכן הכתבות נשלחות אלינו בהתנדבות מטעם חברי המועדון.
  • קיום מפגשים חודשיים קצרים בני כשעתיים, בגוש דן (לרוב פתח תקווה), פעם בחודש בשעות הערב. מטרת המפגשים היא "לשמור על הגחלת" ולקיים קשר בלתי אמצעי תדיר בין בוני דגמים. אנו מבקשים מהמשתתפים במפגשים להביא עימם דגמים, אפילו כאלה שעדיין בתהליך בניה, שכן הדבר תורם להם רבות. במפגשים מועברות לרוב גם הרצאות קצרות. המפגשים פתוחים לכל בוני הדגמים, כולל כאלה שאינם חברים במועדון.
  • הנחות בחלק מחנויות הדגמים לפי מדיניות המשווקים, עליה אין למועדון שליטה.
  • כניסה בחינם או בעלות מופחתת לכנסים של מועדונים עמיתים בחו"ל (חלק מרשת IPMS העולמית), כולל תערוכות דגמים מרובות משתתפים במדינות אירופה וארה"ב.

יודגש, כי בשל התבססות המועדון של התנדבות חבריו, הצלחת הארועים והשרותים שהוא מעניק תלויה גם כן בנכונות החברים להרתם ולסייע. כך למשל, אם חברים לא יכתבו ביוזמתם מספיק כתבות לא נוכל לפרסם את חוברת "קנה מידה", או שהכתבות בה יהיו פחות מגוונות. באופן דומה, אם חברים לא יגיעו עם דגמים לתערוכות שהמועדון מארגן, תערוכות אלה יהיו פחות מוצלחות. אין מדובר בעסק מסחרי בו החבר "קונה" שירותים תמורת דמי החבר שהוא משלם.

חברות במועדון

 

 

חדשות המועדון

המפגש הבא של המועדון יתקיים ביום 25 בפברואר 2020, בשעות 18:00-20:00, בבית הספר "דרכי נעם" רחוב אבי אורן, פתח תקווה.

תכנון וביצוע האתר ע"י הוביטק – מה שצריך לדגמים, החנות המקצועית בארץ