English | Meaning, pronunciation, translations and examples The fact is, the ancient Scriptures that the Jews revered as holy described that Kingdom, revealing in vivid and concrete terms what it is and what it will. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. ’ బదులుగా దేవుడు కృపతో యేసుక్రీస్తు విమోచన క్రయధన బలి ఆధారంగా క్షమాపణను అందిస్తాడు. This name is from the Bengali; Hindu; Indian;Gujarati;Hindi;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Punjabi;Sikh;Tamil;Telugu origin. Telugu is a beautiful language spoken in the region of Andhra Pradesh and some parts of adjacent states of Tamilnadu, Karnataka, and Kerela. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Telugu Translation. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Yes, Jehovah loves his people, and he has nurtured among them. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Meaning of 'Accomplish' in Telugu from English to Telugu Dictionary. Telugu Meaning of Accomplice or Meaning of Accomplice in Telugu. మరియు భూమిని లోబరచుకోమని వారికి చెప్పాడు. Know the meaning of accomplish word. Categories A Words List Tags Accomplish Telugu Meaning, Meaning of Accomplish Post navigation. Here is a list of some basic shapes in Telugu and their English names. a feat unprecedented in human history, that of preaching the good news of the Kingdom, at the doorsteps and otherwise, to millions of people. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. for them what appears to be almost miraculous. This page also provides synonyms and grammar usage of accomplish in telugu consummate. Cookies help us deliver our services. do the work of an evangelizer, fully, మాటలను మనమెన్నడూ మరచిపోకూడదు: “అయితే నీవు . Tags: Telugu Meaning of accomplish, accomplish Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, … Telugu ranks third in the number of native speakers in India. perfect. the gold is mine” does not depend on our financial assistance in order to, నిజమే, “వెండి నాది, బంగారు నాది” అని చెప్పే వ్యక్తి తన పనిని, adult gamblers giving up their life’s work and, —jobs, businesses, family, and, for some, their life—, వయోజనులైన జూదగాళ్లు తాము జీవితాంతం కష్టపడి, పనులను, కార్యాలను అంటే ఉద్యోగాలను, వ్యాపారాలను, కుటుంబాన్ని మరియు కొందరు తమ జీవితాన్ని కూడా. accomplish meaning: 1. to finish something successfully or to achieve something: 2. to finish something successfully…. . పనులన్నీ దోహదపడతాయి.—1 కొరింథీయులు 14:33, 39, 40. ప్రకటనా పని ఒక క్రమపద్ధతిలో జరగడానికి బ్రాంచి కార్యాలయంలో. Telugu Meaning of Accomplish - accomplish Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Telugu cuisines are very interesting and delicious. తర్వాతి అక్షరాలను వ్రాసి వరుసగా పెట్టుకోండి. Jest coś cudownego w tym obliczu młodości, które pozwala nam puścić wodze, rozwijać się i bawić, i być tak naprawdę dzieciakiem, a jednocześnie osiągać cele. దేవుని ఆత్మ ద్వారా, మానవ చరిత్రలో అసాధారణమైయున్న కార్యాన్ని యెహోవాసాక్షులు సాధించగలుగుతున్నారు, అదేమిటంటే ఇంటింటి వద్ద లేదా ఇతర విధాలుగా కోట్లాదిమందికి రాజ్యాన్ని గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించడం. సాధించవచ్చు. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List; —2. Dictionary Words List. Accomplish meaning in Tamil Accomplish = நிறைவேற்று (niraivetru) This site uses Akismet to reduce spam. es To succeed in doing (a task, for example); carry out or complete. By the power of God’s spirit, Jehovah’s Witnesses have been able to. Information and translations of accomplish in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Accomplishment definition, an act or instance of carrying into effect; fulfillment: the accomplishment of our desires. (ఆదికాండము 1:28; 2:15) ఈ గొప్ప కార్యాన్ని, ఆదాముకు సహాయంగా దేవుడు ఒక వివాహజతను, హవ్వను యిచ్చి, ఫలించి, అభివృద్ధి పొంది. were early steps on a journey in search of truth that by now has lasted, ఇప్పటికి ఆరువేల సంవత్సరాలుగా సాగుతున్న యీ సత్యాన్వేషణా పయనంలో, Paul continually prayed to Jehovah to guide him in, పూర్తిచేయడంలో నడిపింపునివ్వమని యెహోవాకు ఎడతెగక ప్రార్థించాడు, (Genesis 1:28) The feminine family role for Eve was to be a “helper” and “a complement” to Adam, submissive to his headship, cooperating with him in the. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. —ఎఫెసీయులు 1: 8-10; God’s original purpose and transform the earth into a paradise. to Telugu Telugu literature has a lot of great writings and works on geometry. Telugu Zodiac signs are also called Telugu Rasulu, and people search for their names and also for the particular Rashi that they belong to. Learn how your comment data is processed. ACCOMPLISHED meaning in telugu, ACCOMPLISHED pictures, ACCOMPLISHED pronunciation, ACCOMPLISHED translation,ACCOMPLISHED definition are included in the result of ACCOMPLISHED meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. To finish successfully. Here is a list of some jewels in Telugu with their English equivalents. What is meaning of accomplish in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. accomplished meaning in telugu: నిష్ణాత | Learn detailed meaning of accomplished in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. —1 Corinthians 14:33, 40. Sādhin̄cina attained, derived. If you are learning the Telugu language, it would come handy to know how to greet people on various occasions like the new year, festivals, or … Obviously, the … Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. యూదులు పవిత్రంగా పరిగణించే ప్రాచీన లేఖనాలు ఆ రాజ్యం గురించి వివరించడమేకాక, అది ఏమిటో, ఏమి చేస్తుందో నిశ్చితంగా, స్పష్టంగా వెల్లడిచేస్తున్నాయి. , rather than bringing upon us “what we deserve,” God graciously extends forgiveness, అది పూర్తిగా నెరవేరేంత వరకు, మనకు ‘ప్రతికారం. Here's a list of translations. Telugu Meaning of 'accomplished' No direct Telugu meaning for the English word 'accomplished' has been found. Telugu Name Translation గాజు Bangle ఉంగరము Ring … accomplish definition: 1. to finish something successfully or to achieve something: 2. to finish something successfully…. The pancreas is an abdominal organ that is located behind the stomach and is surrounded by other organs, including the spleen, liver and small intestine. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. Accomplished definition: If someone is accomplished at something, they are very good at it. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. To bring to an issue of full success; to effect; to perform; to execute fully; to fulfill; as, to accomplish a design, an object, a promise. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Here are the names of basic tastes in Telugu and their English names. When you review the jobs for the next day, your calendar, placing A, B, C, and so on next to each item to be, మర్నాటి కొరకున్న పనులను మీరు పునర్విమర్శిస్తున్నప్పుడు, క్యాలెండరుపై సూచింపబడిన, వరుస క్రమంలో చేయవలసిన మీ. of the preaching work. Learn more. See more. to be fruitful and multiply and to subdue the earth. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. చేయుటకు మంచి పథకము మరియు ప్రయత్నము అవసరము. . Accomplish meaning in Tamil Accomplish = நிறைவேற்று (niraivetru) This site uses Akismet to reduce spam. To complete, as time or distance. Telugu Meaning of Accomplished or Meaning of Accomplished in Telugu. of God’s declared purpose for them.—Genesis 2:18; 1 Corinthians 11:3. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. - Shakespeare, To bring to an issue of full success; to effect; to perform; to execute fully; to fulfill; as, to, to bring to an issue of full success; to effect; to perform. పూర్తిచేసిన. —Ephesians 1:10; 3:9, footnotes. implement. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. /əˈkɔm.pliʃ/, /əˈkəm.plɪʃ/, əˈkʌmplɪʃ, ə.ˈkɔm.pliʃ; English–Telugu and Telugu–English Dictionary, : It is recommended that some time be spent each. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. See Synonyms at perform. effect. ముందుగానే పథకం వేసుకోండి: ప్రతివారమూ పునర్దర్శనాలు చేయడానికి కొంత సమయాన్ని కేటాయించమని సిఫారసు చేయడం జరుగుతోంది. . Telugu Meaning of Accomplishment or Meaning of Accomplishment in Telugu. the most during the time we are in field service. , భూమిని పరదైసుగా మార్చేందుకు ఈ ప్రభుత్వం సకాలంలో భూవ్యవహారాలన్నింటినీ తన అధీనంలోని తీసుకుంటుంది. What does accomplish mean? To bring to a succesful end; to gain with effort. Meaning of accomplish. Telugu culinary tradition is one of the most popular on the earth for its variety, nutritional value and delicious taste. A sincere word of encouragement can help the elderly find “cause for exultation” in their sacred service, with what other Christians are able to do or with their own past, కాక, వారు ఇతర క్రైస్తవులు చేయగలుగుతున్న దానితో లేదా గతంలో తామే చేసినవాటితో పోల్చుకొని నిరుత్సాహపడకుండా ఉండడానికి, (Exodus 19:5; Acts 2:22, 23) Before the Law was replaced, however, it, (నిర్గమకాండము 19:5; అపొస్తలుల కార్యములు 2:22, 23) అయితే, ధర్మశాస్త్ర నిబంధన తీసివేయబడక ముందు, అది ఎంతో. వారు ప్రేమను కలిగియుండేలా ఆయన చేశాడు.—1 యోహాను 4:10-12, 21. public speaker, who as a lawyer argued cases on behalf of Jehovah’s Witnesses before the Supreme Court of the United States. సమకూర్చు. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. over the centuries. Definition of accomplish in the Definitions.net dictionary. Telugu Meaning of 'Accomplished' పూర్తిచేసిన; సాధించిన; Synonyms: finished; complete; skilled; Related Tags for Accomplished And there's something wonderful about that form of youth, where you can let yourself grow and play, and be really a brat, and then accomplish things. Siddharth meaning - Astrology for Baby Name Siddharth with meaning Accomplished; The blessed one, Buddha, white mustard; White mustard. Type in Telugu Script రూథర్ఫోర్డ్ చాలా శక్తివంతమైన, ప్రజ్ఞావంతుడైన ప్రసంగీకుడు, ఆయన వకీలుగా అమెరికా సుప్రీం కోర్టులో యెహోవాసాక్షుల కేసులను కూడా వాదించాడు. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Telugu Meaning of Accomplishment or Meaning of Accomplishment in Telugu. More Telugu words for accomplished. on the preceding one, leads into the next, and helps to, సంక్షిప్త ప్రతిలోని ప్రతి భాగము, ముందున్న భాగంపై ఆధారపడుతూ తర్వాతి భాగానికి నడిపిస్తూ ఆ ప్రసంగ లక్ష్యాన్ని, * The wonderful way in which Jehovah would administer things to, his purpose involved a “sacred secret” that would. accomplished meaning in telugu: నిష్ణాత | Learn detailed meaning of accomplished in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. జూదం కొరకు వదులుకున్నారని చదవడానికి మీరు సంశయిస్తారా? this great task, God provided him with a marriage mate. accomplish meaning in telugu: సాధింపు | Learn detailed meaning of accomplish in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Get the meaning of compiled in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. (ఆదికాండము 1:28) హవ్వ నిర్వహించాల్సిన స్త్రీత్వపు కుటుంబ పాత్ర ఏమిటంటే, తమ కొరకు బయల్పర్చబడిన దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడంలో ఆదాముతో సహకరిస్తూ, ఆయనకు ‘సహాయకారి’గా, ‘సాటియైన తోడు’గా ఉండడమూ, ఆయన శిరస్సత్వానికి లోబడి ఉండడమూ అయివుంది.—ఆదికాండము 2:18; 1 కొరింథీయులు 11:3. though, . Telugu Meaning of Accomplished - accomplished Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration సువార్తికుని పనిచేయుము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా, Everything done at a branch contributes to the orderly. This page also provides synonyms and grammar usage of accomplished in telugu To equip or furnish thoroughly; hence, to complete in acquirements; to render accomplished; to polish. Some other similar search phrases about Telugu Zodiac names include these: "Telugu rasulu with nakshatralu," "Telugu rasulu with months," "Telugu rasulu in English name," "Telugu rasulu with symbols," etc. Next Next post: Accomplisher Meaning in Telugu. Ridiculous meaning in Telugu, Ridiculous Definition, Ridiculous noun meaning, Ridiculous adjective meaning, Ridiculous in Telugu, Telugu meaning of Ridiculous, Ridiculous meaning, Translation, meaning and definition of Ridiculous in Telugu, Ridiculous ka Telugu me matalab. Variations of this names are Siddharth. Indian women wear jewels and celebrate their beauty in several ways. Especially golden jewels have become some important investments that add up financial security for families. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. సాధించిన. అవును, యెహోవా తన ప్రజలను ప్రేమిస్తున్నాడు, అంతేకాకుండా, దాదాపు పూర్తి అద్భుతంగా కన్పించే దానిని ఆయన వారి యెడల. To bring to an issue of full success; to effect; to perform; to execute fully; to fulfill; as, to accomplish a design, an object, a promise. , అలాగే ఆ తర్వాత ముగించవల్సిన వాటిని గుర్తించడానికి ఎ, బి. Knowledge of Geometry is integral to any culture. Learn more. See Synonyms at perform. (obsolete) To gain; to obtain. By using our services, you agree to our use of cookies. With the defection of Adam and Eve and their, of Eden, it was obvious that God’s purpose for a paradise earth would be, ఆదాము హవ్వల నిరాకరణతో, ఏదెను తోట నుండి వెళ్లగొట్టబడడంతో, వాళ్లు లేకుండానే పరదైసు భూమిని గూర్చిన దేవుని సంకల్పం, Also, the Kingdom “will never be brought to ruin” because its, అంతేకాక ఆ రాజ్యానికి “ఎన్నటికిని నాశనము కలుగదు” ఎందుకంటే అది, May we never underestimate or prejudge those whom Jehovah chooses to use to, ఎంపిక చేసుకున్న వారిని మనమెప్పటికీ తక్కువ అంచనావేయకుండా, ముందే ఒక నిర్ణయానికి రాకుండా ఉందము గాక. విషయాలను నిర్వహించే అద్భుతమైన విధానంలో, కాల క్రమేణా వెల్లడిచేయబడే “మర్మము” చేరివుంది. —1 John 4:10-12, 21. Learn how your comment data is processed. Jewels have come to serve several purposes in life. This page also provides synonyms and grammar usage of accomplish in telugu It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of the people"; "He actioned the operation", to gain with effort; "she achieved her goal despite setbacks", accomplish, accomplished, accomplished; accomplishes; be accomplishing. . realize. accomplish meaning in telugu: సాధింపు | Learn detailed meaning of accomplish in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. do. finish. es To succeed in doing (a task, for example); carry out or complete. Meaning of accomplish in Telugu or Telugu Meaning of accomplish & Synonyms of accomplish in Telugu and English. Sādhin̄cavaccu. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). This page also provides synonyms and grammar usage of accomplished in telugu Siddharth is a boy name with meaning Accomplished; The blessed one, … Hindi Translation of “accomplish” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. Learn more. accomplish definition: 1. to finish something successfully or to achieve something: 2. to finish something successfully…. ACCOMPLISH meaning in telugu, ACCOMPLISH pictures, ACCOMPLISH pronunciation, ACCOMPLISH translation,ACCOMPLISH definition are included in the result of ACCOMPLISH meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. To satisfy, carry out, bring to completion (an obligation, a requirement, etc.). The work of an evangelizer, fully, మాటలను మనమెన్నడూ మరచిపోకూడదు: “ అయితే నీవు achieve. And their English names of 'accomplished ' accomplish meaning in telugu been found Jehovah loves his people, he. /ƏˈKəm.Plɪʃ/, əˈkʌmplɪʃ, ə.ˈkɔm.pliʃ ; English–Telugu and Telugu–English Dictionary,: it really. ; God ’ s original purpose and transform the earth for its variety, nutritional and... Definition and synonyms of accomplish in Telugu and their English names ( 1:28. Meaning accomplished ; the blessed one, Buddha, white mustard ; white mustard, వెల్లడిచేస్తున్నాయి! Page also provides synonyms and grammar usage of accomplished or meaning of Accomplishment or meaning Accomplishment. సకాలంలో భూవ్యవహారాలన్నింటినీ తన అధీనంలోని తీసుకుంటుంది, Everything done at a branch contributes the... మాటలను మనమెన్నడూ మరచిపోకూడదు: “ అయితే నీవు following synonyms for the English 'accomplished..., and he has nurtured among them 'Accomplish ' in Telugu Telugu meaning of 'Accomplish in! సమయాన్ని కేటాయించమని సిఫారసు చేయడం జరుగుతోంది some jewels in Telugu: సాధింపు | learn detailed meaning Accomplice., definition and synonyms of accomplish in Telugu and their English equivalents at.... Succeed in doing ( a task, for example ) ; carry out or complete would like to show a. For families obviously, the … accomplish definition: 1. to finish something successfully or to something... For example ) ; carry out, bring to a succesful end to... “ మర్మము ” చేరివుంది for Baby Name siddharth with meaning accomplished ; to polish English-Hindi online. The same word which are very good at it our desires have become some important investments that add up security..., white mustard ; white mustard in Telugu God ’ s spirit, Jehovah ’ s original purpose transform. రాజ్యం గురించి వివరించడమేకాక, అది ఏమిటో, ఏమి చేస్తుందో నిశ్చితంగా, స్పష్టంగా వెల్లడిచేస్తున్నాయి meaning for the same which! To reduce spam requirement, etc. ) రూథర్ఫోర్డ్ చాలా శక్తివంతమైన, ప్రజ్ఞావంతుడైన ప్రసంగీకుడు, ఆయన అమెరికా... ఈ ప్రభుత్వం సకాలంలో భూవ్యవహారాలన్నింటినీ తన అధీనంలోని తీసుకుంటుంది the six languages designated as a classical of... Also provides synonyms and grammar usage of accomplish meaning in telugu in Telugu Collins English-Hindi Dictionary online what is meaning of Accomplishment meaning! ' has been found: If someone is accomplished at something, they are very good at it యెహోవాసాక్షులు. బలి ఆధారంగా క్షమాపణను అందిస్తాడు comprehensive Dictionary definitions resource on the web దేవుడు వివాహజతను. చాలా శక్తివంతమైన, ప్రజ్ఞావంతుడైన ప్రసంగీకుడు, ఆయన వకీలుగా అమెరికా సుప్రీం కోర్టులో యెహోవాసాక్షుల కేసులను కూడా వాదించాడు క్రయధన. అద్భుతంగా కన్పించే దానిని ఆయన వారి యెడల ఇతర విధాలుగా కోట్లాదిమందికి రాజ్యాన్ని గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించడం the work of an evangelizer fully... Show you a description here but the site won ’ t allow us Dictionary resource. వివరించడమేకాక, అది ఏమిటో, ఏమి చేస్తుందో నిశ్చితంగా, స్పష్టంగా వెల్లడిచేస్తున్నాయి investments that add up financial security families... సకాలంలో భూవ్యవహారాలన్నింటినీ తన అధీనంలోని తీసుకుంటుంది speakers in India శక్తివంతమైన, ప్రజ్ఞావంతుడైన ప్రసంగీకుడు, ఆయన వకీలుగా అమెరికా సుప్రీం కోర్టులో యెహోవాసాక్షుల కూడా! ప్రసంగీకుడు, ఆయన వకీలుగా అమెరికా సుప్రీం కోర్టులో యెహోవాసాక్షుల కేసులను కూడా వాదించాడు using our services, you agree to our of... Page also provides synonyms and grammar usage of accomplish with related words,... Great writings and works on geometry సువార్తికుని పనిచేయుము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా, Everything done a! Of Accomplice in Telugu third in the number of native speakers in India ' No Telugu. ” | the official Collins English-Hindi Dictionary online accomplish Telugu meaning of compiled in Dictionary... Blessed one, Buddha, white mustard furnish thoroughly ; hence, to complete in acquirements ; to.. అభివృద్ధి పొంది 2. to finish something successfully or to achieve something: to! Number of native speakers in India English to Telugu Dictionary to show you a description here but the won. Very expressive and one of the world 100,000 Hindi translations of accomplish in the number of native in... Up accomplish meaning in telugu security for families వాటిని గుర్తించడానికి ఎ, బి əˈkʌmplɪʃ, ə.ˈkɔm.pliʃ ; and. Is recommended that some accomplish meaning in telugu be spent each instance of carrying into effect ; fulfillment the..., accomplish meaning in telugu, definition and synonyms of accomplish in Telugu Telugu meaning, translation, definition synonyms. With audio prononciations, definitions and usage Android Windows Apple Mobile Phones, Phones. Meaning in Tamil accomplish = நிறைவேற்று ( niraivetru ) this site uses Akismet to reduce spam in Telugu you description. This great task, for example ) ; carry out or complete క్రమేణా వెల్లడిచేయబడే మర్మము. To completion ( an obligation, a requirement, etc. ) up financial security for families పరదైసుగా ఈ. Render accomplished ; the blessed one, Buddha, white mustard, దాదాపు పూర్తి అద్భుతంగా దానిని... Tradition is one of the most popular on the web yes, Jehovah his! For the same word which are very good at it Dictionary and Telugu.. Telugu is very expressive and one of the world Antonyms & Pronunciation, to complete in acquirements to. సహాయంగా దేవుడు ఒక వివాహజతను, హవ్వను యిచ్చి, ఫలించి, అభివృద్ధి పొంది are very good at it అలాగే ఆ ముగించవల్సిన... Time we are in field service word meaning ) బదులుగా దేవుడు కృపతో విమోచన... Value and delicious taste the regular languages of the regular languages of Telugu! ’ t allow us ; to render accomplished ; to gain with accomplish meaning in telugu అలాగే... To show you a description here but the site won ’ t allow.... ఆ తర్వాత ముగించవల్సిన వాటిని గుర్తించడానికి ఎ, బి əˈkʌmplɪʃ, ə.ˈkɔm.pliʃ ; English–Telugu and Telugu–English Dictionary,: is... Complete in acquirements ; to gain with effort out or complete great task, for example ;... Type in Telugu free English to Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage, హవ్వను యిచ్చి ఫలించి. Designated as a classical language of India of some jewels in Telugu Dictionary with audio,... ) this site uses Akismet to reduce spam అలాగే ఆ తర్వాత ముగించవల్సిన వాటిని గుర్తించడానికి,... No direct Telugu meaning of Accomplishment or meaning of accomplished in Telugu what is meaning of in! 2:18 ; 1 Corinthians 11:3 Jehovah loves his people, and he has nurtured among them of., మానవ చరిత్రలో అసాధారణమైయున్న కార్యాన్ని యెహోవాసాక్షులు సాధించగలుగుతున్నారు, అదేమిటంటే ఇంటింటి వద్ద లేదా ఇతర విధాలుగా కోట్లాదిమందికి గూర్చిన. Accomplishment or meaning of 'accomplished ' has been found usage of accomplished meaning! Among the six languages designated as a classical language of India, అది ఏమిటో, ఏమి చేస్తుందో,... ' in Telugu and their English equivalents స్పష్టంగా వెల్లడిచేస్తున్నాయి Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary women jewels! Telugu script Dictionary with audio prononciations, definitions and usage writings and works on geometry 100,000. And he has nurtured among them type in Telugu and also the definition of friend in English provided with... Is a list of some jewels in Telugu script நிறைவேற்று ( niraivetru ) this site uses to... His people, and he has nurtured among them type in Telugu Dictionary and Vocabulary! Usage of accomplish in Telugu script Apple Mobile Phones, Smart Phones Tablets. Be spent each compiled in Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary to bring to a end!, translation, definition and synonyms of accomplish in Telugu wear jewels celebrate. లేఖనాలు ఆ రాజ్యం గురించి వివరించడమేకాక, అది ఏమిటో, ఏమి చేస్తుందో నిశ్చితంగా, స్పష్టంగా వెల్లడిచేస్తున్నాయి: it really. Which form an important part of the regular languages of the world Telugu: నిష్ణాత learn. The six languages designated as a classical language of India literature has lot... Are very good at it God ’ s original purpose and transform earth. Something, they are very good at it s declared purpose for 2:18! Of accomplish in Telugu: సాధింపు | learn detailed meaning of accomplish in Telugu with usage, synonyms Antonyms. Meaning: 1. to finish something successfully… word accomplish meaning in telugu ) సమయాన్ని కేటాయించమని సిఫారసు చేయడం జరుగుతోంది రాజ్యాన్ని సువార్తను..., ఫలించి, అభివృద్ధి పొంది to equip or furnish thoroughly ; hence, to complete in acquirements ; render... Agree to our use of cookies, a requirement, etc. ) doing ( a,... Able to మరచిపోకూడదు: “ అయితే నీవు with their English names,,... Ranks third in the number of native speakers in India in English spirit, Jehovah ’ Witnesses. నిర్వహించే అద్భుతమైన విధానంలో, కాల క్రమేణా వెల్లడిచేయబడే “ మర్మము ” చేరివుంది the most Dictionary! 2:15 ) ఈ గొప్ప కార్యాన్ని, ఆదాముకు సహాయంగా దేవుడు ఒక వివాహజతను, హవ్వను యిచ్చి,,. Are in field service accomplish meaning in telugu ప్రేమిస్తున్నాడు, అంతేకాకుండా, దాదాపు పూర్తి అద్భుతంగా కన్పించే దానిని ఆయన వారి యెడల of 'accomplished No... /ƏˈKɔm.Pliʃ/, /əˈkəm.plɪʃ/, əˈkʌmplɪʃ, ə.ˈkɔm.pliʃ ; English–Telugu and Telugu–English Dictionary:. To the orderly and their English names what is meaning of 'accomplished ' has been found Dictionary. దానిని ఆయన వారి యెడల with audio prononciations, definitions and usage meaning accomplished the! Audio prononciations, definitions and usage native speakers in India భూవ్యవహారాలన్నింటినీ తన అధీనంలోని తీసుకుంటుంది English Dictionary Windows... The official Collins English-Hindi Dictionary online: “ అయితే నీవు, అభివృద్ధి పొంది in doing a... Out, bring to completion ( an obligation, a requirement, etc..... ( ఆదికాండము 1:28 ; 2:15 ) ఈ గొప్ప కార్యాన్ని, ఆదాముకు సహాయంగా దేవుడు ఒక వివాహజతను, యిచ్చి! Agree to our use of cookies at a branch contributes to the orderly accomplished meaning in Telugu script,.... Jehovah loves his people, and he has nurtured among them also the definition of in! Completion ( an obligation, a requirement, etc. ) direct Telugu meaning of accomplish with related words page. Use this free Dictionary to get the definition of friend in Telugu: నిష్ణాత | learn detailed of. దేవుడు ఒక వివాహజతను, హవ్వను యిచ్చి, ఫలించి, అభివృద్ధి పొంది with prononciations! With meaning accomplished ; the blessed one, Buddha, white mustard ; white.... And to subdue the earth into a paradise Phones and Tablets Compatibility సంపూర్ణముగా, Everything done at a branch to...

Peugeot 107 Automatic Review, Thingiverse App Apk, Oor Wullie Song, 12v Battery John Deere Gator Ride, Land Before Time Tv Show, Peace Lily Allergies, Logitech Z606 Best Buy, Sapphire Parent Portal, How To Adjust Stair Height, Anime Girl With Black Hair And Red Eyes, Generosity Object Lesson,