כנס שנתי 2019

מועדון בוני הדגמים שמח להזמינך לכנס ותחרות הדגמים השנתית אשר יתקיימו ביום 25/12/19 ב"יד לשריון" בלטרון. 
באם הינך חבר המועדון ששילם את דמי החברות השנתיים, הינך מוזמן להציג את עבודותיך ולהשתתף בתחרות. יש למלא את טופס רישום הדגם בטופס למטה ולהדפיס כרטיס תצוגה (ניתן להורדה בתחתית הטופס). באם ברצונך להציג יותר מדגם אחד, יש למלא את הטופס ולהדפיס כרטיס תצוגה עבור כל דגם בנפרד.
יש לבצע את הרישום לא יאוחר מיום 30/11/19.

טופסי רישום לכנס ולתערוכה

הטפסים בקישורים למטה משמשים לרישום דגמים לתחרות, רישום לתערוכה ולהצבת דוכן מכירות.
טופסי הרישום אינם משמשים לרישום חברות במועדון
באם ברצונך להציג את עבודותיך בכנס השנתי ו/או להשתתף בתחרות יש למלא את טופס הרישום למטה על כל פרטיו.
יש לחזור ולמלא את הטופס עבור כל פריט שברצונך להציג. על הטופס להשלח לא יאוחר מחודש לפני הכנס השנתי.
על כל פריט מוצג להיות מלווה בכרטיס מציג אותו ניתן להוריד ולהדפיס כאן
להזכירך, רשאי להציג בתחרות רק חבר מועדון ששילם את דמי החבר השנתיים.
בחירת קטגוריית האב חשובה ביותר לעניין השיפוט

הערות למילוי הטופס:
1. יש למלא טופס זה עבור כל דגם בנפרד
2. באם סוג הדגם שונה מהרשומים באפשרויות המצוינות, יש לפרט את הסוג בתיבה "סוג הדגם"
3. באם נעשו בדגם שינויים / תוספות או בנייה מסקרץ' יש לפרט בתיבה "פרוט שינויים / תוספות"

תכנון וביצוע האתר ע"י הוביטק – מה שצריך לדגמים
החנות שהוקמה ע"י בונה דגמים עבור בוני הדגמים

דילוג לתוכן