IPMS Israel

מועדון בוני הדגמים בישראל

תשלום דמי חבר

תודה עבור הצטרפותך למועדון או חידוש חברותך לשנה נוספת. להשלמת הרישום יש לשלם את דמי החבר. התשלום מתבצע באמצעות הקישור לפייפאל למטה. באם אין לך חשבון פייפאל, ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך פייפאל.
דמי החבר לשנת 2019 150 ש"ח לחבר רגיל ו-50 ש"ח לחבר צעיר עד גיל 21.

הערה: במידה והתשלום אינו נעשה באמצעות חשבון פייפאל הרשום או כרטיס אשראי על שמך, יש לרשום את שם בעל החשבון בשדה המתאים. זאת לצורך זיהוי התשלום ושיוכו אליך.

תשלום פייפל או כ"א

תשלום דמי חבר

בחר סכום לתשלום ואשר

Validating payment information...
Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

תכנון וביצוע האתר ע"י הוביטק – מה שצריך לדגמים, החנות המקצועית בארץ